Szukaj

Badania wariografem

Jedną z usług, którą oferujemy, jest badanie wykrywaczem kłamstw. Jest to bardzo przydatne badanie, umożliwiające z dużą dozą prawdopodobieństwa określić czy dana osoba jest prawdomówna.

Badanie wykrywaczem kłamstw

Ludzie mijają się z prawdą bardzo często. Czasami są to zamierzone kłamstwa, mówione w dobrej intencji, a czasami kłamiemy mając złe zamiary lub nie mamy świadomości, że kłamstwo może przynieść bardzo negatywny skutek.

Początkowo wariograf był używany tylko przez służby mundurowe, obecnie znalazł bardzo szerokie zastosowanie. Jest bardzo pomocny podczas rekrutacji w firmach, sprawdzania czy podejmowano działania o charakterze korupcyjnym, a także dla celów prywatnych. W pracy detektywów wariograf ma zastosowanie głównie w sprawach o charakterze gospodarczym i sprawach cywilnych, jak rozwody.

Wariograf nie jest sam w sobie wykrywaczem kłamstwWariograf rejestruje psychofizyczne zmiany w organizmie, które później muszą zostać poddane analizie przeprowadzonej przez specjalistę. Same pytania zadawane przesłuchiwanemu są specyficzne i muszą omijać sfery związane z przyszłością, uczuciami i poglądami. Prawidłowo przeprowadzone badanie wariografem daje około 95% prawdopodobieństwa, że wyniki są wiarygodne.