Szukaj

Licencja Detektywa

Współpracujemy z ośrodkiem szkolenia detektywów w Poznaniu. Mamy ogromne doświadczenie w szkoleniu detektywów, oferujemy odbycie praktyk oraz zatrudnienie najlepszym studentom.

Cechy najlepszego detektywa

Zawód detektywa to bardzo specyficzne zajęcie, które wymaga od osoby posiadania dość specyficznych cech charakteru. Zadaj sobie pytania: czy mogę zostać detektywem? Kim jest idealny detektyw? Wspomniane cechy detektywa to:
 • Umiejętność słuchania i filtrowania informacji - wywiad z klientem ma ogromne znaczenie. Detektyw spotyka w swojej pracy różne osoby, część z nich jest uczciwa i szczera, a są też tacy, którzy chcą wykorzystać detektywa w celach przestępczych. W praktyce, każdy klient coś ukrywa świadomie lub nieświadomie. Czasami klienci pomijają istotne informacje, które wydają się być nieważne z ich punktu widzenia.
 • Cierpliwość i brak zaufania - ufność w zawodzie detektywa jest destrukcyjna. Ufać należy tylko faktom i historiom, które detektyw był w stanie zbudować na bazie pozyskanych i przeanalizowanych informacji. Praca detektywa wymaga ogromnej cierpliwości, począwszy od wywiadów z klientami do wielogodzinnych obserwacji.
 • Empatia i spokój - do detektywa zazwyczaj trafiają osoby, które mają poważne kłopoty. Bardzo często podejmowały próby samodzielnego rozwiązania problemu i jeszcze bardziej skomplikowały sprawę. Czasami niedoświadczony detektyw podjął się próby rozwiązania sprawy, z którą sobie nie poradził i klient szuka kogoś lepszego. Odpowiedni poziom empatii i zrozumienia, umiejętność prowadzenia rozmowy, pozwalają "wyciągnąć" z klienta wiele informacji, które będą pomocne podczas zlecenia.
 • Dyspozycyjność i wszechstronność - praca detektywa wymaga dyspozycyjności, czas pracy detektywa jest nienormowany, a dzień pracy potrafi trwać nawet kilkadziesiąt godzin. Wszechstronność to cecha, która pozwoli szybko poznać różne nowości techniczne używane podczas pracy, ale też nawiązać kontakty podczas pracy operacyjnej. Dobrze jest mieć możliwość swobodnego operowania podczas rozmowy na różne tematy z osobami każdej płci.

Kto może zostać detektywem

wydanie licencji detektywa może starać każda osoba, która spełnia poniższe warunki:
 • jest obywatelem polskim lub innego państwa członkowskiego UE lub posiada prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP,
 • ukończyła 21 lat,
 • ma wykształcenie minimum średnie,
 • posiada zdolność do czynności prawnych oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie została skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nie była zwolniona dyscyplinarnie z Policji, SG, ABW, AW, BOR, SOP, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w RP lub innym państwie, przez ostatnie 5 lat,
 • ma pozytywną opinię komendanta (powiatowego, rejonowego, miejskiego) Policji, albo przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji innego państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania,
 • jest zdolna psychicznie do wykonywania czynności stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 • legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
Dla potwierdzenia powyższego niezbędne są pisemne oświadczenia osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa oraz zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o odbyciu szkolenia, albo decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych.

Kurs Detektywa w Poznaniu

Współpracujemy z ośrodkiem szkolenia detektywów w Poznaniu prowadzącym kurs na licencję detektywaSzkolenie detektywistyczne nie tylko pozwala uzyskać podstawową wiedzę wymaganą prawem, ale wykracza poza ten zakres pozwalając poznać zawód detektywa od kuchni. Nasi detektywi biorą czynny udział w szkoleniu nowych detektywów, służą pomocą i radą. Kurs jest stosunkowo krótki, obejmuje kilka weekendów i zakończony jest egzaminem. Po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu detektywa i spełnieniu pozostałych wymagań zapisanych powyżej, można złożyć wniosek o wydanie licencji.

Ile kosztuje licencja detektywa?

W związku z dynamicznie zmieniającymi się cenami, najlepiej skontaktuj się z nami w celu uzyskania dokładnej wyceny. Zdobycie licencji wiąże się z następującymi kosztami w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw:
Podsumowując, w celu zdobycia licencji detektywa należy przygotować budżet w wysokości ok 75% przeciętnego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Jego wysokość można sprawdzić w wyszukiwarce klikając w ten link.