Szukaj

Monitoring i Systemy Alarmowe

Klasyczny monitoring

Widoczne kamery działają prewencyjnie, ale mogą też dostarczyć ogromnej ilości ważnych informacji w przypadku działań niepożądanych na terenie firmy lub w prywatnym domu. Zajmujemy się instalacją i obsługą zamkniętych systemów rejestrujących (CCTV), ale również współpracujemy z firmami świadczącymi usługi ochroniarskie w Poznaniu, Warszawie i innych miastach, posiadające doskonałe rezultaty w szybkiej reakcji na sygnały alarmowe płynące z systemu zabezpieczającego.

Ukryte systemy nadzoru

Niejawne systemy monitorowania mogą działać niezależnie lub być elementem bardziej rozbudowanego systemu zabezpieczającego. Przykładem niejawnego nadzoru jest monitorowanie pozycji pojazdów (GPS), gdy nie zawsze użytkownicy są świadomi tego, że są monitorowani. Bardzo często używamy w swojej pracy ukrytych rejstratowrów dźwięku i obrazu. Narzędzia zawsze dobierane są indywidualnie do danej sprawy i zlecenia, tak żeby zoptymalizować koszty i osiągnąć jak najlepsze efekty. Należy podkreślić, że nawet najlepszy sprzęt i setki godzin nagrań nie przyniosą pożądanego efektu, bez ścisłej współpracy ze strony klienta.

Obserwacja

Jedną z podstawowych metod detektywistycznych jest obserwacja. Obserwacja może służyć zarówno pozyskiwaniu np. materiału dowodowego, ale również monitorowaniu i zbieraniu informacji operacyjnych

Gromadzenie materiału dowodowego

Poprzez połączenie wszystkich metod monitorowania i nadzoru możemy poszczycić się bardzo dobrymi rezultatami w zdobywaniu dowodów w sprawach, które zlecają nam klienci. Ścisła współpraca z adwokatem w Poznaniuadwokatem w Warszawiei innych miejscach Polski sprawia, że materiał dowodowy jest użyteczny i najwyższej jakości.