Szukaj

Regulamin

Podstawowe zasady świadczenia usług detektywistycznych

W swojej pracy, podczas wykonywania czynności detektywistycznych, kierujemy się zasadami etyki, pełną lojalnością wobec zlecającego usługę oraz szczególną starannością. Wykonując swoje zadania działamy zgodnie z prawem, nie naruszamy wolności i praw człowieka i obywatela. W związku z tym, na każdym etapie zlecenia zastrzegamy sobie prawo do odmowy jego wykonania, jeżeli będzie to naruszało zasady etyki lub byłoby to działanie niezgodne z prawem. To samo dotyczy sytuacji, w której okaże się, że zleceniodawca umyślnie wprowadził w błąd detektywa lub osoby z nim współpracujące, zataił istotne informacje lub w jakikolwiek sposób naraził detektywa lub osoby z nim współpracujące na niebezpieczeństwo.

Zapraszamy do kontaktu!