Pomoc detektywa w sprawach cywilnych

Sprawy cywilne to relacje między osobami prywatnymi, instytucjami, firmami, często związane bezpieczeństwem osób i informacji. Świadczymy usługi polegające na weryfikacji zwolnień lekarskich, ale też obejmujące strategiczne procesy biznesowe w dużych firmach czy sieciach handlowych.

Wywiad gospodarczy - obsługa detektywistyczna firm

Sprawy gospodarcze stanowią duży procent naszej działalności. Najczęściej mamy do czynienia z wywiadem gospodarczym, czyli sprawdzeniem kontrahenta pod względem jego sytuacji prawnej i ekonomicznej. Umożliwia to naszym klientom skuteczne oszacowanie ryzyka związanego ze współpracą, uniknięcie strat lub zredukowanie do minimum problemu z odzyskaniem należności

Detektywistyczny wywiad środowiskowy

Podczas przeprowadzania wywiadu detektywi mogą w sposób dyskretny badać z zewnątrz lub od wewnątrz środowisko, którym jest zainteresowany klient. Wniknięcie np. w struktury firmy, może uchronić potencjalnego inwestora przed złą inwestycją lub wykryć szereg nieprawidłowości, kradzieży itp. Sprawdzenie środowiska jest często nieodłącznym elementem wywiadu gospodarczego. Bardzo dobrym przykładem sytuacji, w której inwestorzy mogli uniknąć ogromnych strat jeżeli zleciliby sprawdzenie środowiska pracy laboratoriów, jest firma Theranos.

Audyt bezpieczeństwa firmy i informacji

Zajmujemy się szeroko zakrojonymi audytami bezpieczeństwa firm, obejmującymi analizę procesów biznesowych pod względem bezpieczeństwa zarówno osób, mienia, dóbr obrotowych, ruchomości jak i informacji. Profesjonalny audyt pozwala zabezpieczyć firmę przed nieuczciwą konkurencją, wypływem wrażliwych informacji, oszustwami i kradzieżami wewnątrz firmy oraz pozwala dostosować system rekrutacji i szkoleń pracowników.

Kwestie majątkowe - ukrywanie majątku - ustalanie majątku

Osoby mające kłopot ze ściągnięciem należności od dłużnika mogą zlecić nam ustalenie jakim majątkiem dłużnik dysponuje, czy majątek został wyprowadzony, jeżeli tak to w jakim kierunku. Sprawy związane z majątkiem pojawiają się prawie zawsze przy sprawach rozwodowych i przy podziale majątku małżonków. W takich przypadkach poszukujemy majątku, ale też współpracujemy ściśle z adwokatem klienta w celu znalezienia jak najlepszego rozwiązania.
Szukaj